Dziecko w klasie

Dziecko w klasie

Rozpoczynając naukę w szkole dziecko staje się członkiem zespołu. Nawiązuje nowe znajomości, kontakty.

Nawiązuje również kontakt z nauczycielem.

Dziecko spędza w szkole kilka godzin, dlatego tak ważne jest czy ten kontakt jest dobry.

W klasach młodszych, w miarę wzbogacania się życia wewnętrznego dzieci, powstaje oparta na więziach emocjonalnych między uczniami nieformalna struktura klasy. Tworzą się mniej lub bardziej liczne małe grupy złożone z dzieci wchodzących ze sobą w stałe  kontakty interpersonalne.

Dzieciom przyjemnie jest, gdy posiadają sympatię rówieśników i dorosłych, gdy są lubiane i oceniane pozytywnie. Dziecko, które wie, że w szkole spotka się z ulubioną koleżanką, której może się zwierzyć, chętniej idzie do szkoły nawet wtedy, gdy lekcje są zbyt trudne.

Ale dziecka nie lubianego przez kolegów, czy choćby traktowanego obojętnie, nic do szkoły nie ciągnie, nic go do pobytu w niej nie zachęca. Dziecko, które w szkole jest tylko obojętnym członkiem klasy, które nie potrafi nikogo polubić i przez nikogo nie jest lubiane, które nie umie współdziałać, współczuć, zaprzyjaźnić się – nie będzie umiało w przyszłości :

współpracować

angażować się w sprawy zespołu,

nie będzie jednostką uspołecznioną

Dzieci , w grupie klasowej, a nawet szkolnej, się niepopularne gdy są:

słabsze fizycznie,

nieśmiałe

agresywne

Przyczyną braku akceptacji dziecka w szkole mogą być również :

wady rozwojowe (upośledzenie wzroku, słuchu)

defekty fizyczne powstałe wskutek przebytych chorób lub urazów

wygląd zewnętrzny: odstające uszy, piegi, nieforemny nos, zbyt niski lub wysoki wzrost, otyłość

brak zdolności w niektórych dziedzinach

niska pozycja społeczna, trudne warunki materialne.

Taka sytuacja może wpłynąć na zachwianie równowagi dziecka oraz na utrwalanie się niechęci do szkoły.

Specyfika sytuacji dziecka nieakceptowanego wśród rówieśników wywołuje niekorzystne skutki i może spowodować powstanie  nieprzystosowania społecznego.

Obserwuj zachowanie Twojego dziecka wśród rówieśników.

Porozmawiaj z nauczycielem na temat pozycji dziecka w grupie.

Spytaj czy jest lubiane i akceptowane.

Rozmawiaj z dzieckiem o jego kolegach !

Jakie są Twoje doświadczenia?