Naucz dziecko czytać

Naucz dziecko czytać

Powiedz płomyk zawsze matka

Kiedy miara sobie chodzi

Żeby konie kurtka szmatka

Wierzba kamień tu powodzi

Powodzenia wita brama

Zawsze kole winobranie

Niby praca pałac tama

Kiedy lipa koniec  łkanie

Jak się czułaś czytając ten wiersz? Zdziwiona, próbowałaś dociec sensu ? Szukałaś jakiejś logiki ?

Jak czuje się dziecko, które czyta tekst i wcale go nie rozumie. Rozumie poszczególne słowa, ale nie potrafi zrozumieć sensu.

Tak czytają nie tylko dzieci w klasie „O”, tak czytają również niektórzy gimnazjaliści!

Uczniowie są za czytanie ze zrozumieniem oceniani. Oceniani są za to, co zrozumieli tekstu i w jaki sposób to przedstawią. Oceniani są za rozwiązanie zadania matematycznego, fizycznego, chemicznego – a oni czytają i nic nie rozumieją ! Zniechęcają się, przestają lubić szkołę, nauczycieli- obwiniają wszystkich wokół. Otrzymują słabe lub bardzo słabe oceny, które ich nie motywują do dalszego wysiłku. Uczeń spada w rankingu popularności w klasie. Zdarza się brak promocji.

Czytanie i pisanie to podstawa nauki.

Dziecko może brzydko pisać ,pisać bardzo wolno, robić błędy ortograficzne , ale gdy rozumie tekst nauka będzie mu szła lepiej niż dziecku, które ma duże problemy z czytaniem.

Co robić ?

-         Dziecko nie musi czytać czytanek z podręcznika. Szybciej nauczy się czytać na tekstach, które je interesują.

-         Sama czytaj – daj przykład. Komentuj to co przeczytasz.

Niech dziecko czyta przy Tobie.

Niech używa wskaźnika do czytania (np. ołówek, długopis), którym będzie śledził tekst. To pozwoli szybciej czytać i poprawi koncentrację.

Ćwicz z dzieckiem abstrakcyjne myślenie. Niech wymyśla historyjki, kończy zaczętą przez Ciebie opowieść.

Ćwicz logiczne myślenie : liczenie w pamięci, przestawianie figur w pamięci, gry logiczne

Ćwicz pamięć – wiersze , teksty na pamięć

Niech w czytanym tekście wyszukuje informacji, o które je poprosisz.

Niech zapisze w punktach najważniejszych informacji przekazanych w tekście – plan wydarzeń

Zadawaj dziecku pytania do teksu, który przeczytało. Pytania mogą być proste lub takie, w których dasz dziecku wybór. Naucz odpowiadać całymi zdaniami.

Po przeczytaniu tekstu, niech poszuka w nim informacji o które je poprosisz.

Kilka ćwiczeń z treningowego czytania :

-       składanie sylab w wyrazy

-       rozcinanie wyrazów na sylaby i składanie

-       tworzenie wyrazów zaczynających się na wspólną sylabę lub literę

-       wyszukiwanie tych samych sylab w różnych wyrazach

-       układanie rozsypanki wyrazowej

-       pocięcie zdania na wyrazy i ułożenie.

-       doskonalenie czytania przy użyciu domina sylabowo-wyrazowego

-       dobieranie brakujących sylab w wyrazach

-       układanie zdań z coraz większą liczbą wyrazów